اندازه گیری فنی و انواع مقیاس های فنی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

آنچه در این مقاله قصد داشتها یم به آن بپردازیم، ارایه اطلاعاتی در مورد نحوه ی به کارگیری اندازه گیری فنی در یک پروژه است. بررسی مفاهیم مربوط به پرکاربردترین مقیاس های فنی شامل: مقیاس های اثربخشی، کارایی و عملکرد فنی، ویژگی های آن ها و همچنین فرآیند طراحی و چگونگی بدست آوردن این مقیاس ها به طور اختصار انجام شده است. در پیوست الف یک مثال جامع در مورد اندازه گیری و مقیاس های فنی ارایه شده است، که درک خوبی نسبت به مطالب ارایه شده در مقاله ایجاد می نماید، همچنین به تعدادی از مقیاس های کارایی فنی اشاره خواهیم کرد. روند مقاله بدین صورت خواهد بود که در ابتدا به ذکر تعاریف مقیاس ها پرداخته و سپس چگونگی فرآیند طرح ریزی و همچنین اجرای اندازه گیری فنی را توضیح داده و در آخر با ارایه چک لیستی برای اطمینان از در نظر گرفتن جزئیات و همچنین یک مثال برای درک بهتر موضوع مقاله به پایان می رسد.

کلیدواژه‌ها