نقش کدگذاری کالاها در بهبود مدیریت موجودی ها "مروری بر سامانه شناسه‌گذاری اقلام و محصولات دفاعی"

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

 در این مقاله مسئله تخصیص کد یکتا به کالاهای تدارک شده و نقش آن در بهبود عملیات آمادی، اصلاح الگوی مدیریت موجودی ها و کاهش مصارف در سازمان‌های بزرگ و گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. این نوشتار از طریق بیان مشخصات، کاربردها و فواید سامانه های شناسه گذاری کالاهای تدارک شده که در حوزه نسبتا وسیعی در سطح واحدهای دفاعی قابل پیاده سازی است، به شرح و تبیین موضوع پرداخته است. هدف این نوشتار بیان الگویی برای بهبود سیستم مدیریت موجودی با تاکید بر کاهش هزینه ها در مصارف مربوط به کالاهاست که از ابعاد و جنبه های گوناگونی بدست می آید. از آنجا که در سازمان های بزرگ که دارای چند بخش یا واحد جداگانه هستند، حجم قابل توجهی از دارایی ها و منابع مالی و فیزیکی سازمان در تامین و تدارک کالاها و پشتیبانی واحدهای عملیاتی به مصرف می رسد، به کارگیری ابزارها و روش هایی مانند کدگذاری اقلام نقش مهمی در نیل به اثربخشی و کارایی بالاتر دارد. همچنین سازمان پشتیبان برای هدایت و مدیریت سامانه کدگذاری اقلام از ضرورت های مدیریت سامانه های به کاررفته در سطحی گسترده است. این نقش در دل سازمان های دفاعی ایران به مرکز دفاعی راهبری سامانه کدگذاری اقلام (مدرسکا) سپرده شده است. مدرسکا در سال 1390تاسیس و راه اندازی گردیده است.

کلیدواژه‌ها