نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

چالشی که هم‌اکنون در مهندسی نوین وجود دارد حصول اطمینان از کاهش هزینه‌های دوره‌ی عمر و افزایش قابلیت اطمینان محصولات می‌باشد. بدلیل عدم توجه صحیح به بحث مهندسی آزمون در طی چرخه عمر محصولات (یعنی از ابتدای پیدایش ایده تا خلق محصول و پایان عمر آن، بعد از خروج محصولات از کارخانه و تحویل آن به مشتری)، هزینه‌های زیادی به هر یک ذینفعان تحمیل خواهد شد. هدف از ارایه این مقاله آشنایی با دسته بندی کلی انواع آزمون‌ها و جایگاه مهندسی آزمون در طول عمر یک محصول نظامی تا لحظه تحویل به مشتری می‌باشد.
یکی از علل پایین بودن قابلیت اطمینان و کیفیت محصولات در طول عمر خود، به خصوص بعد از تحویل به مشتری تا پایان عمر آن، عدم وجود تمرکز در صنایع سازنده نسبت به مساله آزمون و ارزیابی می‌باشد. این عدم توجه به صورت متمرکز روی بحث مهندسی آزمون و متعاقب آن پرورش نیافتن متخصصین طراحی و انجام آزمون، سبب شده است تا این موضوع در چرخه طراحی محصول، به صورت خیلی کم رنگ جلوه‌گر شود. برنامه ی آزمون بخشی ضروری از تصدیق و صحه‌گذاری کامل یک محصول به‌حساب می‌آید. هدف این برنامه در طول چرخه عمر محصولات، اطمینان از این امر است که آن محصول به تمام الزامات مربوط به طراحی، کارایی و کیفیت رسیده باشد.
باید توجه داشت که طرح ریزی الزامات و ملاک های آزمون باید از الزامات طراحی استنتاج شوند. به طورکلی آزمون‌های مورد استفاده در فازهای مختلف چرخه عمر یک محصول تا زمان تحویل آن به مشتری عبارتند از آزمون تکوین، آزمون تایید صلاحیت و آزمون پذیرش که هر یک از این نوع آزمون‌ها در مرحله خاصی از چرخه تکوین یک محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند و عدم توجه به آنها سبب ایجاد مشکلات متعددی برای مصرف‌کننده و سازنده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها