ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

جنبش تولید بهنگام (JIT)  در ابتدا در دهه 0891 با معرفی سیستم "کانبان" در تویوتا باعث توسعه مفهوم "سیستم های کششی" در سراسر دنیا شد. در نگاه اول، سیستم کششی مفهوم ساده ای دارد و برخلاف "سیستم فشاری" که در آن جریان تولید از فرآیندهای بالادستی به پایین دستی ادامه دارد، محصولات تنها با تقاضای پایین دست توسط فرآیند بالادستی ارسال می گردد و از این طریق باعث ایجاد بهبودهای قابل توجه در سیستم لجستیک، کیفیت و همچنین حرکت سازمان به سمت تعالی می شود.
دراین مقاله با بررسی ابعاد تولید به روش کششی ،  دیدگاه نوینی از تولید به این روش ارایه شده و مزایای پیاده سازی سیستم  با توجه به  این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و و همچنین یکی از اشکال پیاده سازی تولید به روش کششی در قالب سیستم CONWIP که اجرای آن درعین سادگی مزایای بسیاری برای سازمان ها ایجاد می کند نیز ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها