مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تحلیل هزاران ابداع در مهندسی خلاقیت TRIZ مشخص کرد که ارزش ابداعات با یکدیگر برابرنیست و به همین خاطر آلتشولر 5 سطح برای نوآوری معرفی نمود در این مقاله ضمن تحلیلی بر این سطوح پنج گانه و بررسی آنها در چند ابداع به ثبت رسیده ، به مقایسه معیارهای این سطوح با  معیارهای مرکز علامت تجاری و ثبت ابداع آمریکا1 و سازمان استعدادهای هوشمند جهانی2 پرداخته می شود . سطوح 5 گانه نوآوری می تواند معیاری برای ارزیابی نوآوری ها در سازمان ها و صنایع باشد .

کلیدواژه‌ها