کلیدواژه‌ها = سیستم های پیچیده
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی

دوره 2، تابستان، تابستان 1391، صفحه 14-23

جعفر قیدرخلجانی؛ حسن حاجی قاسمی؛ رضا حاجی قاسمی