1. مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان؛ نقش تعدیلگر گواهینامه ایزو

صفحه 5-20

سودابه غلامی؛ علی ناظری


2. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه‌های اصفهان بر اساس مدل سرکوال

صفحه 39-55

بیتا یزدانی؛ مرتضی حاجیان


3. ارائه یک ساختار ناب/شش سیگما برای بهبود عملکرد مراکز درمانی با رویکرد خبره‌محور تفسیری

صفحه 26-38

مسعود ربانی؛ مریم همتی


4. رابطه‌ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه‌ی آن‌ها در کشورهای درحال توسعه

صفحه 77-98

محمدروضه‌سرا مریم؛ مجتبی بحیرایی؛ فاطمه خسروی


5. مروری بر روش‌های استاندارد ترکش‌گیری استاتیکی گلوله‌های شدیدالانفجار توپخانه‌‌ای

صفحه 81-100

وحید شعبانی