تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: محصول چرخ دستی خرید شرکت مهرآوه)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز، سازمان‌هایی در عرصه رقابت پیشرو خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته‌های مشتریان گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند. ولی بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان، در وهله‌ی اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته‌های ایشان و سپس انتقال این خواسته‌ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید می‌شود. هدف این پژوهش، تعیین مشخصه­های کیفی محصول چرخ‌دستی خرید برای شرکت مهرآوه است. به این منظور، رویکرد ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله­ی نخست، نیازهای مشتریان، شناسایی و رتبه‌بندی شده است. نمونه آماری این مرحله، 95 نفر از مصرف‌کنندگان نهایی چرخ‌دستی خرید بوده‌اند که از 4 منطقه پرفروش شهر اصفهان انتخاب شده‌اند. در این مرحله، 25 نیاز مشتری شناسایی و در سه گروه قیمت، زیبایی و عملکرد، دسته‌بندی شده­اند که منظر مشتری کارت امتیازی متوازن را تشکیل داده است. در مرحله بعدی، ارزیابی رقبا و تعیین جایگاه شرکت در هر یک از نیازهای مشتری صورت گرفته و با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شده‌اند. مرحله سوم، به شناسایی الزامات فنی اختصاص یافته است. نمونه آماری این مرحله 3 نفر از کارشناسان خبره شرکت بوده‌اند. در این مرحله 24 الزام فنی برای تولید محصول شناسایی و بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن به سه منظر مالی، فرایندهای داخلی، و رشد و یادگیری، طبقه‌بندی شده‌اند. در مرحله چهارم، ماتریس ارتباطات بین نیازهای مشتری و الزامات فنی به دست آمده است. نتایج این مرحله نشان می­دهد چهار الزام فنی افزایش حجم تایرها، استفاده از مواد نرم در اطراف تایرها، طراحی دستگیره­ متناسب و کاهش هزینه­ مواد اولیه مهم‌ترین مواردی است که باید در طراحی محصول مد نظر قرار گیرند. در مرحله پایانی، ماتریس همبستگی الزامات فنی نیز تکمیل شده و پیشنهادهایی برای بهبود طرح محصول ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


-       حسن پور متی کلایی، محمود، اقبالی نمین، روزبه (۱۳۹۳)، «ارتقا سطح ایمنی کارگاه­های ساختمانی با روش­های QFD-BSC»،  اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار
-       دی. جی. رونالد، ترجمه­ی گودرزی آوکاظم نژاد، ح. (1385). توسعه عملکرد کیفیت QFD، تهران: انتشارات مرکز آموزش ساپکو.
-       طباطبایی، محمد، ابراهیم پور، مهسا (۱۳۹۳)، «طراحى محصول با استفاده از مدل ترکیبى کانو و گسترش عملکرد کیفیت با استفاده تا تاپسیس(مطالعه موردى تلفن همراه)»، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، سال سوم شماره سه-صفحه ی 144-121.
-       عبدالهی، پروین، النچری، نرگس (۱۳۹۴)، طراحى محصول با نگرش کاربر محور به مدل کانو و روش رگرسیونى (مطالعه موردى: خودکار تحریرى)، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره ی 20، شماره 4، صفحه ی 85-95.
-       عطافر، علی، انصاری، محمد اسماعیل، ­پور مصطفی، مهدی، خلیل بندپی، مهدی (۱۳۹۰)، طبقه بندى و اولویت بندى طرح هاى راهبردى در مدل BSC به کمک گسترش کارکرد کیفیت فازى و ZOGP،  مجله پژوهشی مدیریت تولید و عملیات شماره(1)
-       منصوری، علی رضا، یاوری، زهرا (۱۳۸۲)، «QFD ابزاری برای انتقال صدای مشتری به فرآیند طراحی و توسعه ی محصول»، مجله پژوهشی شیخ بهایی
-        Chen L. H., KO W. (2008), “A fuzzy nonlinear model for quality function deployment considering Kano’s concept”. Mathematical and Computer Modelling, Vol. (48) .581–593.
-        Chen, J. N, Wang, C.H. (2012), “Using quality function deployment for collaborative product design and optimal selection of module mix”, ScienceDirect, (63), 1030–1037.
-        Chen, L. H., Weng, M.C. (2003), “A Fuzzy Model For Exploiting Quality Function Deployment”, Mathematical and Computer Modeling, (38), 559-570.
-        Kaplan, Robert and David Norton (1992), Balanced Scorecard–Measures that drive performance, Harvard business review, January-February
-        Ramanathan, R., Yanfeng, J., (2009), “Incorporating cost and environmental factors in QFD using Data Envelopment Analysis”, Omega, (37), 634-658.
-        Selim Zaim,Mehmet Sevkli,Hatice Camgöz-Akdağ,Omer F. Demirel,A. Yesim Yayla,Dursun Delen, (2014) “Use of ANP weighted crisp and fuzzy QFD for product development”, Elsevier, 4464-4474.
-        Wang Y., Chin K., (2011), “Technical importance ratings in fuzzy QFD by integrating fuzzy normalization and fuzzy weighted average”, Computers and Mathematics with Applications, (62), 4207–4221.
-        Yan-Lai Li, Kwai-Sang Chin, Xing-Gang Luo, (2012), “Determining the final priority ratings of customer requirements in product planning by MDBM and BSC” studies, SciVerse ScienceDirect, 1243–1255.
-        Yan-Lai Li,Jia-Fu Tang,Kwai-Sang Chin,Xing-Gang Luo,Yi Han, (2012 ), “Rough set-based approach for modeling relationship measures in product planning” ,Elsevier Science ,Vol (193), 199–217.
-        Zafar Iqbal, Nigel P Grigg,K.Govideraju,Nicola Campbell-Allen, (2014) “Statistical comparison of final weight scores in quality function deployment QFD studies”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 31 Iss: (2), 184 – 204.