شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، مترجمی زبان انگلیسی

چکیده

این مقاله به بررسی کاربرد روش دِلفی در شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی می‌پردازد و برای این کار از شاخص‌های مختلف علم و فناوری کمک می‌گیرد. منظور از واژه‌ی "استانداردسازی[1]" ، فرایند تدوین، توسعه و استقرار استانداردهای فنی در یک نهاد استانداردسازی است. نظر به این‌که مقاله‌ی حاضر ماهیت اکتشافی دارد، فرایند شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی شرح داده می‌شود.
برای این‌که بتوان پیش‌بینی نظام‌مندی راجع‌ به زمینه‌های پیچیده‌ی علم و فناوری ارائه کرد، باید ترکیبی از تحلیل‌های مبتنی بر شاخص‌های کمی و بررسی‌های کیفی عمیق دِلفی را بکار گرفت. در ابتدا، برای شناسایی تحولات پویا در این حوزه، تحلیل‌های آماریِ شاخص‌های مناسب انجام می‌شود. سپس، برای شناسایی چالش‌های جزئی در استانداردسازی‌های آینده، بررسی‌های کیفی دِلفی صورت می‌گیرد. برای گردآوری و ارزش‌یابی موضوعات مرتبط، به جوامعی از خبرگان، مراجعه شد، که بر اساس اطلاعات پایگاه‌های داده‌ی علم و فناوری شناسایی شده بودند.
مقاله‌ی حاضر، در پایان، به ارزیابی رویکرد انتخابی می‌پردازد و  با مرور ادبیات موجود در خصوص روش‌شناسی دِلفی، دیدگاه‌های عملی برای امکان‌سنجی آن، ارائه می‌دهد. علاوه بر این، دورنمای بهبودهای بیشتر و زمینه‌های دیگر کاربرد آن نیز، ارائه می‌شود.[1] Standardization

کلیدواژه‌ها


  • Goluchowicz, Kerstin Martina, (2012). Standardization Foresight – An Indicator-Based, Text Mining And Delphi Method, Essay 3, Identification of Future Fields of Standardisation – An Explorative Application of the Delphi Methodology, Berlin.