مطالعه تطبیقی استانداردهای بین‌المللی و ملی در هوش‌مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/jsqm.2023.397292.1492

چکیده

جهت استانداردسازی مطلوب در حوزه هوش مصنوعی و ارزیابی دقیق آن و اعتمادسازی نسبت به فرآیندها و سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، بررسی استانداردهای تدوین شده در این خصوص در سطح بین المللی و ملی ضروری است. به دلیل کاربردهای وسیع و مهم هوش مصنوعی، امروزه استاندارسازی هوش‌مصنوعی در دستور کار اغلب سازمان‌های استانداردسازی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی استانداردسازی هوش مصنوعی، موسسه استانداردهای مخابرات اروپا، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و همچنین سازمان‌ها و موسسات ملی از قبیل: موسسه استانداردسازی آلمان، انگلیس و دانمارک به عنوان سازمان‌های معتبر و پیشرو در زمینه استانداردسازی هوش مصنوعی می‌باشد. نتایح نشان می‌دهد به دلیل اهمیت زیاد هوش مصنوعی و اقبال کشورها به آن، سازمان بین‌المللی استانداردسازی بیشترین فعالیتش را به استانداردهای مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص داده‌است. همچنین، بررسی سازمان‌های استانداردسازی هوش مصنوعی نشان می‌دهد، در بین هشت حوزه اصلی هوش مصنوعی، بیش‌ترین تعداد تدوین سند استاندارد در حوزه مفاهیم هوش مصنوعی و کمترین تعداد تدوین سند استاندارد در حوزه‌ پردازش زبان طبیعی صورت گرفته است. نتایج این مقاله میتواند بینش جدیدی را برای آینده نگاری و اولویت‌بندی اهمیت حوزه‌های هوش مصنوعی برای مدیران ایجاد کند و کمک قابل توجهی به فرآیند استانداردسازی مطلوب هوش مصنوعی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات