اخلاق و استانداردسازی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با افزایش نگرانی جامعه برای رعایت رفتارهای اخلاقی توسط شرکت­ها و بازارها به­طور یکسان، ضروری است رابطه مهم بین اخلاق و استانداردسازی مورد بررسی قرار گیرد. باوجود ارتباط بین اخلاق و اقتصاد به­طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است، این مسئله هرگز در زمره برجسته­ترین موضوعات در زمینه استانداردسازی نبوده است. ازی این رو، رابطه مهم بین اخلاق و استانداردسازی در این مقاله مورد بررسی قرار می­گیرد. با این وجود، مهم است که در وهله اول درک درست توسعه استانداردها و اینکه چرا استانداردها در واقع از نظر اخلاقی مرتبط هستند، مهم است.
ادعای اصلی این است که اخلاق و استانداردسازی مفاهیمی کاملاً درهم­تنیده هستند و باید به آنها به­عنوان دوقلوهای بهم چسبیده نگاه کرد. هیچ اخلاقی بدون استاندارد وجود ندارد و هیچ استانداردی بدون اخلاق نیز وجود ندارد، زیرا بازار - مبادله کالا در بین مردم - بخشی از قلمرو هنجاری است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 29 شهریور 1399