دوره و شماره: دوره 7، تابستان - شماره پیاپی 24، تابستان 1396، صفحه 6-115 (تابستان 1396 - پیاپی 24) 

مقاله پژوهشی

7. بررسی کیفیت رابطه فساد اداری و شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران

صفحه 103-111

شاهین راز؛ علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری