نویسنده = علیرضا بوشهری
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌شناسی الگوهای کسب قابلیت‌های فناورانه توسط شرکت‌های تازه‌وارد و ارائه راهبرد متناسب با هر الگو

دوره 6، زمستان، زمستان 1395، صفحه 17-32

سیامک طهماسبی؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ علیرضا بوشهری