ارائه تدوین یک مدل استاندارد جایگاه ایمنی محیط‌های شهری با تأکید بر توسعه پایدار

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری پژوهشکده جغرافیا پژوهشگاه شاخص پژوه

2 عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه شاخص‌پژوه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه تدوین یک مدل استاندارد جایگاه ایمنی محیط‌های شهری با تأکید بر توسعه پایدار می‌باشد. در این پژوهش، منطقه 21 شهر تهران به‌عنوان محیط موردمطالعه انتخاب‌شده است که از منظر ایمنی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. مطالعات توأم مروری و موردی اساس بررسی‌ها را در این رساله به خود اختصاص داده است. بخش دیگر این تحقیق در قالب بررسی میدانی در منطقه 21 شهر تهران به‌عنوان نمونه و با توجه به ملاحظات مکانی و همچنین ارزیابی و ارزشیابی محیطی از دیدگاه ایمنی به انجام رسید. مشاهدات محیطی و مصاحبه‌های عمومی و تخصصی، آنالیز اطلاعات اورژانس تهران، ممیزهای ایمنی به‌روش‌های S.A.F.E و FMEA و همچنین تعیین استراتژی‌های مناسب براساس روش SWOT در این رساله مورداستفاده قرار گرفتند. این بررسی نشان داده که دسترسی‌های محلی نیاز به بازنگری جدی دارد. شرایط نامناسب محیطی نیز در منطقه مورداشاره شهروندان بوده است. در این مقاله ضمن ارائه راهکارهای فنی اصلاحی برای حصول درجات بالاتری از ایمنی محیطی، الگوی کاربردی برای پیاده‌سازی طرح جامع ایمن و (HSE) در منطقه و تحت ساختار مدل پیشنهادی (چرخه ایمنی) معرفی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.