انگیزه‌های استانداردسازی: شواهد تجربی از کشور آلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه تگزاس دالاس، ایالت متحده‌

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

4 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد، نراق، ایران

چکیده

 در این مقاله انگیزه‌های راهبردی از شرکت‌های تولیدی آلمانی در زمینه‌ی مهندسی برق و صنعت ساخت ماشین‌آلات جهت همکاری با سازمان‌های تدوین استانداردها شناسایی شده‌ءاست. ابتدا انگیزه‌های کلی برای تشکیل اتحادهای راهبردی ارائه شده و سپس با تلاش‌های خاصی در زمینه‌ی استانداردسازی مرتبط می‌گردند. سپس عواملی همچون منافع شرکت، حل مسائل فنی، جستجوی دانش، تاثیرگذاری بر قوانین و تسهیل دسترسی به بازار به‌عنوان انگیزه‌های مشارکت در استانداردسازی شناسایی شده‌اند. در مرحله‌ی دوم ارتباط میان اهمیت انگیزه‌های راهبردی و متغیرهای سطح شرکت مانند اهمیت پژوهش‌وتوسعه در شرکت، فعالیت‌های نوآورانه و اندازه‌ی شرکت بررسی شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در حوزه‌ی برق و ماشین‌آلات علاقه‌ی ویژه‌ای به تاثیرگذاری بر فضای قانون‌گذاری جهت اطمینان از هم‌خوانی سیاست‌ها و منافع صنعت‌گران دارند که تدوین استانداردها یکی از روش‌های تاثیرگذاری بر این فضای قانونی است. پژوهش‌ها هم‌چنین نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک‌تر فعال در این حوزه به‌منظور کسب اطلاعات و دسترسی به دانش، در فعالیت‌های استانداردسازی با سایر ذی‌نفعان مشارکت ویژه‌ای دارند. 

کلیدواژه‌ها