دوره و شماره: دوره 6، زمستان - شماره پیاپی 22، اسفند 1395، صفحه 1-83 (فصل‌نامه شماره 22 زمستان 1395) 

ترجمه

استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟

صفحه 60-67

مریم محمدروضه‌سرا؛ فاطمه خسروی؛ مجتبی بحیرایی؛ مرضیه‌ بشارت‌لو


شماره‌های پیشین نشریه

فصل‌نامه شماره 22 زمستان 1395
فصل‌نامه شماره 21 پاییز 1395
فصل‌نامه شماره 20 تابستان 1395
فصل‌نامه شماره 19 بهار 1395