دوره و شماره: دوره 6، زمستان - شماره پیاپی 22، زمستان 1395، صفحه 1-83 (فصل‌نامه شماره 22 زمستان 1395) 

ترجمه

5. استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟

صفحه 60-67

مریم محمدروضه‌سرا؛ فاطمه خسروی؛ مجتبی بحیرایی؛ مرضیه‌ بشارت‌لو