دوره و شماره: دوره 6، تابستان - شماره پیاپی 20، شهریور 1395، صفحه 1-99 (فصل‌نامه شماره 20 تابستان 1395) 

علمی ترویجی

نظام واحد مستندسازی طراحی: از ایده تا عمل

صفحه 6-19

سید طه حسین مرتجی؛ هادی پورحسن؛ بهروز فرامرزپور


ترجمه

اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی

صفحه 45-59

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی؛ فاطمه خسروی


شماره‌های پیشین نشریه

فصل‌نامه شماره 22 زمستان 1395
فصل‌نامه شماره 21 پاییز 1395
فصل‌نامه شماره 20 تابستان 1395
فصل‌نامه شماره 19 بهار 1395