دوره و شماره: دوره 5، زمستان - شماره پیاپی 18، اسفند 1394، صفحه 6-84 

ترجمه

شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی

صفحه 6-26

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه‌سرا؛ روح‌الله جعفری