دوره و شماره: دوره 1، زمستان - شماره پیاپی 2، اسفند 1390، صفحه 4-64 

علمی ترویجی

پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه

صفحه 4-13

سید عباس کاظمی؛ غلامحسین نیکوکار؛ رضا عبدو


بررسی روش‌های طراحی و توسعه مدولار محصول

صفحه 48-53

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ محسن قهرمانی بوزندانی


مهندسی معکوس - چرا و چگونه

صفحه 54-61

حسن نوروزی؛ مهدی حسین پور؛ حسن یزدی پور