دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 45، اسفند 1401 
دلالت‌هایی از آموزه‌های اسلام در جهت استانداردسازی

صفحه 71-115

10.22034/jsqm.2023.391713.1479

علیرضا افضلی؛ روح الله رازینی؛ سیدعلی معزی؛ علی یعقوبعلی پور کندلجی