دوره و شماره: دوره 9، تابستان - شماره پیاپی 32، شهریور 1398، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی

صفحه 34-45

محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ پوریا مالکی‌ نژاد


مقاله پژوهشی

مدل اقتصادی ریزشبکه جریان مستقیم با کاربرد سیستم فتوولتائیک در صنعت برق ایران

صفحه 91-99

علیرضا برزی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ ابوتراب علی رضایی