نمایه نویسندگان

ا

 • احمدوند، علی محمد طراحی فرآیند کنترل کیفیت مستندات برپایه استفاده از خودکارسازی اداری [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 38-47]
 • ایرائی، مجتبی مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 80-95]

ب

 • باقری، ابوالفضل معیارهای انتخاب متحد راهبردی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 42-53]
 • بهشتی کیا، صفورا مرور پیشینه و گروه بندی معیارهای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 46-55]

ت

 • توکلی، غلامرضا خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره: بررسی سبک های مادری شرکت برای کنترل واحدهای کسب و کار [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 30-45]

ج

 • جعفری، کاترین معیارهای انتخاب متحد راهبردی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 42-53]

چ

 • چشم براه، محسن مرور پیشینه و گروه بندی معیارهای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 46-55]

ح

 • حبیب زاده، هدایت بررسی وارزیابی خطاهای انسانی درکنترل فرایند تولید سوخت جامد دریکی از صنایع با روش CREAM [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 72-81]
 • حسین زاده، مصطفی مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 18-25]

د

 • دارسی، احمد استانداردهای306 IDS – استانداردی برای یکپارچه سازی دادههای مبنا در واحدهای دفاعی [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 8-21]
 • دهقانی، محمد خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره: بررسی سبک های مادری شرکت برای کنترل واحدهای کسب و کار [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 30-45]
 • دهقانی، محمد مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 26-41]

ر

 • رستم خانی، رامین بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 6-17]
 • رمضانی، رقیه الگوی دسته بندی انواع خطاهای انسانی بر اساس مدلهای قابلیت اطمینان انسان [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 78-105]

ز

 • زمانی مزده، مهدی تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 54-67]
 • زمانی مزده، مهدی مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 20-37]

س

 • سحرخوان، عباس استانداردهای306 IDS – استانداردی برای یکپارچه سازی دادههای مبنا در واحدهای دفاعی [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 8-21]

ش

 • شاه حیدری، سعیدرضا بررسی مراحل پیاده سازی لجستیک پیشرفته و کاهش هزینه های مرتبط با بکارگیری شناسایی هوشمند از طریق امواج رادیویی در مدیریت زنجیره تامین نظامی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 68-79]
 • شریفی زمانی، مهدی بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 6-17]

ص

 • صبحیه، محمد حسین درس آموخته های کلیدی در مدیریت پروژه های پیچیده، مطالعه موردی : توسعه فازهای پارس جنوبی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 66-77]

ط

 • طبائیان، سیّد کمال هوشمندی فناوری، یادگیری و عملکرد فناورانه؛ مطالعه موردی یک سازمان صنعتی دفاعی [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 56-71]

ع

 • عباسی، مرتضی مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 80-95]
 • عباسی رائی، علی نقش طبقه بندی استاندارد کالاها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 4-19]
 • عضدی دیلمی، بهشاد معیارهای انتخاب متحد راهبردی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 42-53]
 • عقلائی، اصغر درس آموخته های کلیدی در مدیریت پروژه های پیچیده، مطالعه موردی : توسعه فازهای پارس جنوبی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 66-77]
 • علیزاده، داوود مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 26-41]

ف

 • فروزنده، محمد مدیریت فرآیندها و رویکرد فرآیندی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 48-65]

ق

 • قسیم، بابک هوشمندی فناوری، یادگیری و عملکرد فناورانه؛ مطالعه موردی یک سازمان صنعتی دفاعی [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 56-71]
 • قلندری، همت مراد نقش طبقه بندی استاندارد کالاها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 4-19]
 • قندهاری، مهسا الگوی دسته بندی انواع خطاهای انسانی بر اساس مدلهای قابلیت اطمینان انسان [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 78-105]
 • قوچانی خراسانی، محمد مهدی طراحی فرآیند کنترل کیفیت مستندات برپایه استفاده از خودکارسازی اداری [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 38-47]
 • قیدر خلجانی، جعفر مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 18-25]

ک

 • کرباسیان، مهدی ارائه استانداردی جهت تحلیل تطابق پذیری در قابلیت فرآیند طراحی محصول [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 22-29]
 • کرباسیان، مهدی الگوی دسته بندی انواع خطاهای انسانی بر اساس مدلهای قابلیت اطمینان انسان [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 78-105]
 • کریمی، رسول درس آموخته های کلیدی در مدیریت پروژه های پیچیده، مطالعه موردی : توسعه فازهای پارس جنوبی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 66-77]
 • کریمی گوارشکی، محمدحسن مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 20-37]
 • کریمی گوارشکی، محمد حسین بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 6-17]

م

 • محمدی، احمد تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 54-67]
 • محمودزاده، ابراهیم مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 26-41]
 • محمودی میمند، محمد مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 20-37]
 • مهرمنش، حسن بررسی مراحل پیاده سازی لجستیک پیشرفته و کاهش هزینه های مرتبط با بکارگیری شناسایی هوشمند از طریق امواج رادیویی در مدیریت زنجیره تامین نظامی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 68-79]

ن

 • نگارستانی، ملیحه ارائه استانداردی جهت تحلیل تطابق پذیری در قابلیت فرآیند طراحی محصول [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 22-29]
 • نورمحمدنصرآبادی، غلامرضا تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 54-67]

و

 • وسیلی، محمدرضا ارائه استانداردی جهت تحلیل تطابق پذیری در قابلیت فرآیند طراحی محصول [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 22-29]