نمایه نویسندگان

ا

 • انصاریان، مجتبی نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 32-37]

ب

 • بهارلو، مهدی مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 4-11]

پ

 • پورمحمدی، کامران تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 46-55]

ح

 • حسین پور، مهدی نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 14-19]
 • حسین پور، مهدی مهندسی معکوس - چرا و چگونه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 54-61]
 • حسینی مونس، سید احمد ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 20-31]

خ

 • خدایاری، علی اندازه گیری فنی و انواع مقیاس های فنی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 12-21]
 • خلیلی، احمد تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 46-55]

س

 • ساعدی باسمنج، علیرضا عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 34-45]
 • سحرخوان، عباس نقش کدگذاری کالاها در بهبود مدیریت موجودی ها "مروری بر سامانه شناسه‌گذاری اقلام و محصولات دفاعی" [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 38-47]

ع

 • عبدو، رضا پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 4-13]
 • عربلو، حمید پایش و اندازه گیری فرآیندها در استاندارد 2008 : ISO 9001 رویکرد الکترونیکی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 22-33]
 • علیزاده، هادی ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 20-31]
 • علی نیکنام، امید پایش و اندازه گیری فرآیندها در استاندارد 2008 : ISO 9001 رویکرد الکترونیکی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 22-33]

ف

 • فرهی، سید مهدی تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 46-55]

ق

 • قلندری، همت مراد نقش کدگذاری کالاها در بهبود مدیریت موجودی ها "مروری بر سامانه شناسه‌گذاری اقلام و محصولات دفاعی" [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 38-47]
 • قهرمانی بوزندانی، محسن بررسی روش‌های طراحی و توسعه مدولار محصول [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 48-53]
 • قیدرخلجانی، جعفر اندازه گیری فنی و انواع مقیاس های فنی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 12-21]

ک

 • کاظمی، سید عباس پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 4-13]
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین بررسی روش‌های طراحی و توسعه مدولار محصول [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 48-53]
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 34-45]
 • کیا، علی ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 20-31]

م

 • معصومی، رحیم مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 4-11]
 • منزوی بزرگی، جواد نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 32-37]
 • مهدی، الیاسی عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 34-45]

ن

 • نورمحمدنصرآبادی، غلامرضا مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 4-11]
 • نوروزی، حسن نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 14-19]
 • نوروزی، حسن مهندسی معکوس - چرا و چگونه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 54-61]
 • نیکوکار، غلامحسین پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 4-13]

ی

 • یزدی پور، حسن مهندسی معکوس - چرا و چگونه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 54-61]