نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمی زاد، بهاور طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 95-121]

ا

 • اصفهانی نیا، اکرم بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 120-141]
 • امیری، علی ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 122-158]
 • امین طهماسبی، حمزه پیکربندی مطالعات مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-37]

ب

 • بابایی فارسانی، میثم تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیتهای مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی شهرک صنعتی شهرکرد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • بافنده زنده، علیرضا طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 95-121]
 • باقری، مهدی نقش نوآوری و قابلیت‌های پویا در عملکرد سازمان (مورد مطالعه: منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-31]
 • بیگی فیروزی، الله یار بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‏‌آمیز مشتریان در صنعت هواپیمایی ایران [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]

پ

 • پسرکلو، سجاد بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 120-141]
 • پورحسن، هادی شناسایی، معرفی و بررسی روش های تحقق یکای مول با تکیه بر روش سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • پوریان، احمد شناسایی، معرفی و بررسی روش های تحقق یکای مول با تکیه بر روش سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • پویا، علیرضا ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-125]

ت

 • تاجیک بالایی، زهره تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی مشکلات درون سازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش در یک شرکت بیمه ای [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 159-189]
 • تقوا، محمد رضا مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 88-117]
 • تقوایی، ابوالقاسم ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 141-163]
 • تقی زاده، ساسان تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-88]
 • تمتاجی، مصطفی مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 88-117]

ح

 • حقانی، محمد رضا استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات بر ارزش ویژه برند: نقش میانجی کیفیت خدمات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-62]

خ

 • خدادادی، داوود ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 122-158]

ذ

 • ذوالفقاری، فریبرز نقش نوآوری و قابلیت‌های پویا در عملکرد سازمان (مورد مطالعه: منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-31]

ر

 • رجائی، محمد حسن ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 122-158]
 • رجب پور، ابراهیم تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان: تأکید بر نقش میانجی مدیریت استراتژیک ‏منابع انسانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 32-60]
 • رجبی فرجاد، حاجیه تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی مشکلات درون سازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش در یک شرکت بیمه ای [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 159-189]
 • رحمانی یوشانلوئی، کمال الدین طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 95-121]
 • رحیمی، حمید ارائه یک چهارچوب مفهومی جدید برای ارزیابی ایمنی ریلی مناطق راه‌آهن با تأکید بر ظرفیت و توانمندی‌های هر منطقه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 65-87]
 • رستمی جاز، حمید ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 122-158]
 • رمضان زاده، محمد مهدی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی مشکلات درون سازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش در یک شرکت بیمه ای [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 159-189]
 • روشن ضمیر، سعید ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 141-163]

س

 • سلطان پور، علی تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-88]
 • سهیلی نیک، مهنوش تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان: تأکید بر نقش میانجی مدیریت استراتژیک ‏منابع انسانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 32-60]

ش

 • شعاع حسنی، احمدرضا ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 141-163]

ص

 • صائب نیا، سمیه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‏‌آمیز مشتریان در صنعت هواپیمایی ایران [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • صادقی، محمد ابراهیم تحلیل کمی چالشهای پیاده سازی زنجیره تامین دیجیتال مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (زنجیره تامین 4.0) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 63-94]
 • صفوانی، احسان پیش بینی فروش نیروگاه های برق ایران با استفاده از روش داده کاوی و رگرسیون چندگانه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 164-185]

ط

 • طباطبایی، سید غلامحسن مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 88-117]
 • طیبی رهنی، علی رابطه اتوماسیون مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت (مورد مطالعه: یک گروه صنعتی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 28-63]

ع

 • عزیزی، مهدی رابطه اتوماسیون مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت (مورد مطالعه: یک گروه صنعتی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 28-63]
 • عزیزی بندرآبادی، مسلم ارائه یک چهارچوب مفهومی جدید برای ارزیابی ایمنی ریلی مناطق راه‌آهن با تأکید بر ظرفیت و توانمندی‌های هر منطقه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 65-87]
 • عسگرنژاد نوری، باقر بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‏‌آمیز مشتریان در صنعت هواپیمایی ایران [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • عطریان، نرگس استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات بر ارزش ویژه برند: نقش میانجی کیفیت خدمات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-62]

ف

 • فتح اللهی چالشتری، سهیلا تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیتهای مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی شهرک صنعتی شهرکرد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • فخیمی آذر، سیروس طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 95-121]
 • فرهادی، فرهاد تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیتهای مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی شهرک صنعتی شهرکرد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • فکورثقیه، امیرمحمد ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-125]
 • فلاح، زین العابدین بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 120-141]
 • فهیم، جواد استانداردسازی راهبردی کلیدی در حمایت از فناوری‌های نوظهور در صنایع دفاعی [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • فیضی، کامران مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 88-117]
 • فیلی، اردلان ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-125]

ق

 • قاسمی، مصطفی بررسی عوامل موثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی به کمک تکنینک معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 94-116]
 • قربانی، داریوش بررسی عوامل موثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی به کمک تکنینک معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 94-116]
 • قربانی، سعید بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 120-141]
 • قهرمانی نهر، جاوید تحلیل کمی چالشهای پیاده سازی زنجیره تامین دیجیتال مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (زنجیره تامین 4.0) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 63-94]

ک

 • کاظمی، مصطفی ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-125]
 • کریمی قهرودی، محمدرضا ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 141-163]

گ

 • گنجی، مهرانگیز ارائه مدل مدیریت عملکرد در حوزه خدمات پس از فروش به کمک EFQM و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی در شرکت هپکو) [دوره 11، شماره 4، 1400]

م

 • محسنی، عبدالرضا بررسی عوامل موثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی به کمک تکنینک معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 94-116]
 • محمدی، حامد طراحی و تبیین الگوی مسئولیت اجتماعی سازمانی در شرکت گاز استان مازندران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 126-163]
 • معصومی، سیّد سینا پیکربندی مطالعات مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-37]
 • مهدیخانی، مهری استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات بر ارزش ویژه برند: نقش میانجی کیفیت خدمات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-62]
 • موسوی راد، سید حامد تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-88]
 • میرداروطن، وحید شناسایی، معرفی و بررسی روش های تحقق یکای مول با تکیه بر روش سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • میرزاوندی، علی استانداردسازی راهبردی کلیدی در حمایت از فناوری‌های نوظهور در صنایع دفاعی [دوره 11، شماره 4، 1400]

ن

 • نجف بیگی، رضا نقش نوآوری و قابلیت‌های پویا در عملکرد سازمان (مورد مطالعه: منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-31]
 • نجفی، سید اسماعیل تحلیل کمی چالشهای پیاده سازی زنجیره تامین دیجیتال مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (زنجیره تامین 4.0) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 63-94]
 • نصرت آبادی، حمید تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-88]
 • نوذری، حامد تحلیل کمی چالشهای پیاده سازی زنجیره تامین دیجیتال مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (زنجیره تامین 4.0) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 63-94]

ه

 • همتا، نیما پیش بینی فروش نیروگاه های برق ایران با استفاده از روش داده کاوی و رگرسیون چندگانه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 164-185]
 • همتا، نیما ارائه مدل مدیریت عملکرد در حوزه خدمات پس از فروش به کمک EFQM و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی در شرکت هپکو) [دوره 11، شماره 4، 1400]