دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ترویجی

بررسی و واکاوی مفاهیم وابعادمدیریت کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

سیدمحمد مدنیان؛ احمدرضا شکرچی زاده


ترجمه

اخلاق و استانداردسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

روح‌اله درزی؛ مصطفی تمتاجی


مقاله پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط و نقش میانجیگری مزایای رقابتی و مدیریت کیفیت جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/jsqm.2024.435469.1553

حسین نوروزی؛ فروغ بهی؛ فرزانه آزمایش فرد


الهام از مدل اطلس به منظور بررسی سطح توانمندی فناوری در کیفیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/jsqm.2024.425287.1540

ام البنین یوسفی؛ الهه محمدقاسمی؛ ندا حاج حیدری


نگاه به آینده در کسب وکارهای نوپا: مروری بر متداول ترین روش های آینده نگاری در طراحی مدل کسب وکار در شرکت های نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/jsqm.2024.412594.1520

عقیله محمودزاده احمدی نژاد؛ امیر ناظمی آشنی؛ ابراهیم محمودزاده


ارائه چارچوب استاندارد برای نشاط منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/jsqm.2024.400157.1500

علی طیبی رهنی؛ یوسف محمدی مقدم؛ یحیی محمدی مقدم


طراحی مدل پیاده‌سازی نظام آراستگی 5S در صنعت روی با ترکیب سوارا، دلفی و مورا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/jsqm.2024.399105.1497

مهدی اجلی