تعداد مقالات: 253
4. نقش طبقه بندی استاندارد کالاها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی

دوره 3، بهار، بهار 1392، صفحه 4-19

علی عباسی رائی؛ همت مراد قلندری


5. شناسایی حوزه‌های آینده‌ی استانداردسازی: روش‌شناسی و تجربیات عملی

دوره 6، بهار، بهار 1395، صفحه 6-29

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه‌سرا؛ روح‌الله جعفری


9. نظام واحد مستندسازی طراحی: از ایده تا عمل

دوره 6، تابستان، تابستان 1395، صفحه 6-19

سید طه حسین مرتجی؛ هادی پورحسن؛ بهروز فرامرزپور


10. شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی

دوره 5، زمستان، زمستان 1394، صفحه 6-26

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه‌سرا؛ روح‌الله جعفری


11. سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض

دوره 7، پاییز، پاییز 1396، صفحه 6-18

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی


12. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 6-15

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی


14. خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

دوره 5، پاییز، پاییز 1394، صفحه 6-17

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه‌سرا


15. بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوری‌های وزارت دفاع آمریکا براساس فرآیند چرخه‌ی عمر محصول

دوره 4، پاییز، پاییز 1393، صفحه 6-13

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه سرا؛ الناز حاج حسنی


16. طرح‌ریزی فرایند رده‌بندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی

دوره 4، زمستان، زمستان 1393، صفحه 6-11

محرم غیاثوند؛ فرانک راسخ؛ محمود مظاهری


17. مروری بر انواع سیستم های کدگذاری اقلام و کاربردهای آن ها

دوره 4، تابستان، تابستان 1393، صفحه 6-21

همت مراد قلندری؛ محمدحسین گودرزی


18. بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 6-17

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهدی شریفی زمانی؛ رامین رستم خانی


19. نقش استانداردها در نوآوری

دوره 8، تابستان، تابستان 1397، صفحه 6-16

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی


21. ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی

دوره 8، زمستان، زمستان 1397، صفحه 6-17

محمدرضا زاهدی؛ پونه جعفری ساروئی؛ حسین حکیمی


22. مقایسه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990

دوره 9، بهار، بهار 1398، صفحه 6-14

حامد محمدی؛ مژگان حاجی رجبی


24. تحلیلی بر چگونگی ارتباط بین استانداردسازی و نوآوری

دوره 9، پاییز، پاییز 1398، صفحه 6-22

سید محسن میرباقری


25. شبکه سازی سازمان ها، گونه شناسی مدیریت و کنترل آنها با تحلیل سه لایه ای

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، بهار 1393، صفحه 7-17

حسین دهقان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمد مهدی قوچانی خراسانی