موضوعات = مدیریت
راهبردهای انتقال فناوری مبتنی بر استانداردهای زیست‌محیطی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 36-57

10.22034/jsqm.2023.401998.1504

الهام مقدم نیا؛ مریم بهی فر؛ میثم نازک تبار؛ مهدی برازجانی نژاد


الگوی ممیزی دانش سازمانهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 96-128

10.22034/jsqm.2023.403895.1508

فرهاد امیری؛ رضا حسنوی


تدوین و اولویت بندی شاخص های مدل شایستگی در کارکنان نسل Z

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 170-195

10.22034/jsqm.2023.395653.1488

آذین تقی پور؛ سحر کوشکی


طراحی الگوی توسعه شایستگی تفکر راهبردی مدیران (مورد مطالعه: یک سازمان آموزشی پژوهشی دولتی)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 196-235

10.22034/jsqm.2023.401218.1503

مهدی نامداری ورپشتی؛ سعید صفاریان همدانی؛ کیومرث خطیرپاشا


شناسایی و بررسی مفاهیم قابلیت اطمینان انسان و تأثیر در بهره‌وری سازمان

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 186-201

10.22034/jsqm.2023.384186.1461

مهدی مجید؛ مهدی کرباسیان؛ علی رضا سرافراز؛ پویا گلبو