موضوعات = استاندارد
ارائه چارچوب اجرایی گزارش گری سرمایه انسانی مبتنی بر استاندارد ایزو 30414 در صنایع دفاعی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 39-95

10.22034/jsqm.2023.385764.1467

یوسف وکیلی؛ اکبر حسن پور؛ مجید رمضان؛ وحید نادری


مطالعه تطبیقی استانداردهای بین‌المللی و ملی در هوش‌مصنوعی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 129-169

10.22034/jsqm.2023.397292.1492

مسعود پروانه؛ سید محسن میرباقری


دلالت‌هایی از آموزه‌های اسلام در جهت استانداردسازی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 71-115

10.22034/jsqm.2023.391713.1479

علیرضا افضلی؛ روح الله رازینی؛ سیدعلی معزی؛ علی یعقوبعلی پور کندلجی