کلیدواژه‌ها = فرآیند
مروری بر مدل‌های بلوغ در حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار

دوره 7، تابستان، شهریور 1396، صفحه 32-46

مینا رنجبر فرد؛ زهرا جنگ‌جو


تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 54-67

مهدی زمانی مزده؛ احمد محمدی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی