کلیدواژه‌ها = مدیریت
بررسی و واکاوی مفاهیم وابعادمدیریت کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

سیدمحمد مدنیان؛ احمدرضا شکرچی زاده


بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

دوره 9، تابستان، شهریور 1398، صفحه 90-109

سیدمحمد مدنیان؛ احمدرضا شکرچی زاده