کلیدواژه‌ها = نوآوری
استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 54-80

10.22034/jsqm.2021.266655.1288

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده


بررسی و تبیین رابطه بین تحول فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و کارآفرینی در ‏سازمان‌های تحقیق و توسعه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-18

10.22034/jsqm.2020.242992.1221

مهدی افخمی اردکانی؛ ابراهیم رجب پور؛ امیرحمزه ملایی


الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله در تجارت و کسب و کار

دوره 8، زمستان، اسفند 1397، صفحه 28-40

محمد رضا سلیمی؛ مهدی زمانی مزده


نقش استانداردها در نوآوری

دوره 8، تابستان، شهریور 1397، صفحه 6-16

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی


رابطه‌ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه‌ی آن‌ها در کشورهای درحال توسعه

دوره 8، بهار، خرداد 1397، صفحه 55-78

محمدروضه‌سرا مریم؛ مجتبی بحیرایی؛ فاطمه خسروی


استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟

دوره 6، زمستان، اسفند 1395، صفحه 60-67

مریم محمدروضه‌سرا؛ فاطمه خسروی؛ مجتبی بحیرایی؛ مرضیه‌ بشارت‌لو


تلاش‌های استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

دوره 6، پاییز، آذر 1395، صفحه 40-55

فاطمه خسروی؛ مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی


اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی

دوره 6، تابستان، شهریور 1395، صفحه 45-59

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی؛ فاطمه خسروی


راهبردهای تأثیرگذار بر فرایند توسعه ی محصول جدید در صنایع دفاعی کشور

دوره 4، تابستان، شهریور 1393، صفحه 22-33

الهه میگون پوری؛ محمدعلی انصاری


مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 36-39

علیرضا منصوریان؛ ابوطالب شفقت؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی