کلیدواژه‌ها = استاندارد واژگان
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 141-163

10.22034/jsqm.2021.262446.1320

احمدرضا شعاع حسنی؛ محمدرضا کریمی قهرودی؛ ابوالقاسم تقوایی؛ سعید روشن ضمیر