کلیدواژه‌ها = توسعةفناوری
تعداد مقالات: 1
1. استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 54-80

10.22034/jsqm.2021.266655.1288

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده