کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 4
3. نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 46-51

جواد منزوی بزرگی؛ مجتبی انصاریان


4. نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات

دوره 1، زمستان، زمستان 1390، صفحه 32-37

جواد منزوی بزرگی؛ مجتبی انصاریان