کلیدواژه‌ها = مدولاریتی
بررسی روش های طراحی و توسعه مدولار محصول

دوره 2، زمستان، اسفند 1391، صفحه 52-57

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ محسن قهرمانی بوزندانی


بررسی روش‌های طراحی و توسعه مدولار محصول

دوره 1، زمستان، اسفند 1390، صفحه 48-53

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ محسن قهرمانی بوزندانی