کلیدواژه‌ها = مدیریت پروژه
تعداد مقالات: 5
2. ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی

دوره 5، تابستان، تابستان 1394، صفحه 23-36

علی نیکبخت؛ فریدون اوحدی؛ مجید سبزه پرور


3. ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 20-33

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده


5. ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 1، زمستان، زمستان 1390، صفحه 20-31

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده