کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
تعداد مقالات: 6
1. بررسی و واکاوی مفاهیم وابعادمدیریت کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

سیدمحمد مدنیان؛ احمدرضا شکرچی زاده


2. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات از طریق ارائه خدمات الکترونیکی (موردمطالعه: شرکت گاز استان البرز)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-106

10.22034/jsqm.2020.246082.1232

امیر غفوریان شاگردی؛ امید حصیری؛ محمد سجاد غفوریان شاگردی


3. بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

دوره 9، تابستان، تابستان 1398، صفحه 90-109

سیدمحمد مدنیان؛ احمدرضا شکرچی زاده


6. اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی و استاندارد EN13816

دوره 6، بهار، بهار 1395، صفحه 79-87

احمد پیروزفر؛ امیدعلی خوارزمی؛ براتعلی خاکپور