کلیدواژه‌ها = استاندارد
راهبردهای انتقال فناوری مبتنی بر استانداردهای زیست‌محیطی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 36-57

10.22034/jsqm.2023.401998.1504

الهام مقدم نیا؛ مریم بهی فر؛ میثم نازک تبار؛ مهدی برازجانی نژاد


دلالت‌هایی از آموزه‌های اسلام در جهت استانداردسازی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 71-115

10.22034/jsqm.2023.391713.1479

علیرضا افضلی؛ روح الله رازینی؛ سیدعلی معزی؛ علی یعقوبعلی پور کندلجی


استانداردسازی فرایندهای گمرک کشور به کمک مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند

دوره 12، شماره 3، دی 1401، صفحه 142-168

10.22034/jsqm.2023.378061.1449

امیررضا صدری خواه؛ سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی


استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 54-80

10.22034/jsqm.2021.266655.1288

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده


استانداردسازی راهبردی جهت بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین (مطالعه موردی برخی از صنایع خودروسازی کشور)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 59-82

10.22034/jsqm.2020.248174.1237

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده


تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی

دوره 9، بهار، خرداد 1398، صفحه 48-59

میثم نازک تبار؛ یزدگرد بلالک


نقش استانداردها در نوآوری

دوره 8، تابستان، شهریور 1397، صفحه 6-16

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی


استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی برای کاربرد در صنایع هوافضا

دوره 5، بهار، خرداد 1394، صفحه 70-78

جلیل پوراسد؛ ناصر احسانی؛ مهدی نامنی


بررسی و تحلیل تغییرات استاندارد ISO/IEC 27001: 2013 و ارائه مدل انتقال

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، خرداد 1393، صفحه 38-47

مصطفی تمتاجی؛ طاهره رضایی


مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 2، زمستان، اسفند 1391، صفحه 4-13

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات

دوره 2، زمستان، اسفند 1391، صفحه 46-51

جواد منزوی بزرگی؛ مجتبی انصاریان


نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات

دوره 1، زمستان، اسفند 1390، صفحه 32-37

جواد منزوی بزرگی؛ مجتبی انصاریان


مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 1، پاییز، آذر 1390، صفحه 4-11

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی