کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 18-25

مصطفی حسین زاده؛ جعفر قیدر خلجانی


ارزش در برابر ریسک

دوره 2، تابستان، شهریور 1391، صفحه 66-73

رضا مهدوی