کلیدواژه‌ها = استانداردسازی
مطالعه تطبیقی استانداردهای بین‌المللی و ملی در هوش‌مصنوعی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 129-169

10.22034/jsqm.2023.397292.1492

مسعود پروانه؛ سید محسن میرباقری


دلالت‌هایی از آموزه‌های اسلام در جهت استانداردسازی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 71-115

10.22034/jsqm.2023.391713.1479

علیرضا افضلی؛ روح الله رازینی؛ سیدعلی معزی؛ علی یعقوبعلی پور کندلجی


استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 54-80

10.22034/jsqm.2021.266655.1288

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده


استانداردسازی راهبردی جهت بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین (مطالعه موردی برخی از صنایع خودروسازی کشور)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 59-82

10.22034/jsqm.2020.248174.1237

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده


تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی

دوره 9، بهار، خرداد 1398، صفحه 48-59

میثم نازک تبار؛ یزدگرد بلالک


نقش استانداردها در نوآوری

دوره 8، تابستان، شهریور 1397، صفحه 6-16

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی


رابطه‌ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه‌ی آن‌ها در کشورهای درحال توسعه

دوره 8، بهار، خرداد 1397، صفحه 55-78

محمدروضه‌سرا مریم؛ مجتبی بحیرایی؛ فاطمه خسروی


چالش‌های کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

دوره 7، تابستان، شهریور 1396، صفحه 87-102

محمدجمال رازقی؛ فرشاد عرب مارکده


استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟

دوره 6، زمستان، اسفند 1395، صفحه 60-67

مریم محمدروضه‌سرا؛ فاطمه خسروی؛ مجتبی بحیرایی؛ مرضیه‌ بشارت‌لو


نظام واحد مستندسازی طراحی: از ایده تا عمل

دوره 6، تابستان، شهریور 1395، صفحه 6-19

سید طه حسین مرتجی؛ هادی پورحسن؛ بهروز فرامرزپور


اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی

دوره 6، تابستان، شهریور 1395، صفحه 45-59

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی؛ فاطمه خسروی