کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ساختاری تفسیری
طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 110-152

10.22034/jsqm.2022.312144.1373

علی صفاری دربرزی؛ ناصر صدرا ابرقویی؛ هانیه دشتی؛ داوود سرچمی


بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی

دوره 9، تابستان، شهریور 1398، صفحه 34-45

محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ پوریا مالکی‌ نژاد


مدل‌یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا

دوره 9، تابستان، شهریور 1398، صفحه 46-69

حسین بلوچی؛ مریم اقبال؛ احسان محمدی باجگیران