کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 6
1. ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 9، زمستان، زمستان 1398، صفحه 23-38

حبیب زارع احمدآبادی؛ محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ فهیمه دهقانی زاده


2. تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 54-67

مهدی زمانی مزده؛ احمد محمدی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


3. مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها

دوره 3، بهار، بهار 1392، صفحه 20-37

محمد محمودی میمند؛ محمدحسن کریمی گوارشکی؛ مهدی زمانی مزده


4. ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 20-33

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده


5. ارزیابی و انتخاب پایگاه مقاومت نمونه بسیج در سطح ناحیه مقاومت شهرستان فارسان با استفاده از مدل EFQM

دوره 2، تابستان، تابستان 1391، صفحه 32-45

میثم بابائی فارسانی؛ حسین دهقانی فارسانی؛ رضا عبدو


6. ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 1، زمستان، زمستان 1390، صفحه 20-31

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده