نویسنده = ������������������ ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG)

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 88-119

10.22034/jsqm.2021.243722.1223

مصطفی تمتاجی؛ محمد رضا تقوا؛ سید غلامحسن طباطبایی؛ کامران فیضی