نویسنده = ��������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط توزیع و ترویج با توسعه صادرات در ایران

دوره 4، زمستان، زمستان 1393، صفحه 72-80

احمد سلیمانی‌پور؛ سیدمحمد مهدوی‌نیا؛ مهدی رشیدی