نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر همزمان واسطه‌گر و تعدیل‌کننده در رابطه بین مادی‌گرایی و خرید اجباری

دوره 9، زمستان، زمستان 1398، صفحه 93-105

10.22034/jsqm.2020.130526

مریم‌السادات موسوی؛ حسین عماری؛ سیروس فخیمی آذر؛ سید سیامک موسوی