نویسنده = ������������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های پخش دارویی با رویکرد ترکیبی کانو، سروکوال و شبکه هوش مصنوعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 110-131

10.22034/jsqm.2021.274936.1313

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی صفاری دربرزی؛ سیدحبیب الله میرغفوری؛ مسعود جعفری ندوشن