نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفی رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی و ویژگی‌های شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399

10.22034/jsqm.2020.125545

امیر قربانزاده؛ محسن حمیدیان؛ محمدرضا عبدلی