نویسنده = ����������������� ������������������ ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی موفقیت در سازمان امور مالیاتی کشور

دوره 7، تابستان، تابستان 1396، صفحه 125-146

ستاره صنعتی زاده؛ علی شائمی برزوکی؛ سید علی اکبر نیلی‌پور طباطبائی