نویسنده = پیام حنفی زاده
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-23

گلایول ٌصفوی جهرمی؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ حامد حاج میرزائی