نویسنده = سیّد سینا معصومی
پیکربندی مطالعات مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-41

10.22034/jsqm.2022.301173.1358

حمزه امین طهماسبی؛ سیّد سینا معصومی


معماری فرآیندهای مدیریت کیفیت نرم بر اساس الگوی APQC

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-64

10.22034/jsqm.2020.110575

علیرضا رجبی پور میبدی؛ حمزه امین طهماسبی؛ سیّد سینا معصومی